در این پروژه با استفاده از یک میکروکنترلر  ATMEGA32 یک تایمر طراحی شده است. این تایمر ، زمان را با استفاده از تایمر های داخلی میکروکنترلر شمارش می نماید. این پروژه به کمک کریستال خارجی و LCD اجرا شده است که شما می توانید این اجزا را بنا به نیازتان تغییر دهید. در پروژه تایمر با AVR در ابتدای شروع به کار مدار ، تایمر متوقف است و شما با فشردن کلید ON/C می توانید تایمر را فعال نمایید.

این زمان سنج برای ثبت رکورد زمان در رقابت های ورزشی بسیار کار آمد است به این شکل که پس از فعال شدن تایمر ، شما می توانید اعداد ۰ تا ۹ را برای ثبت رکورد های متفاوت فشار دهید. با فشردن هر یک از اعداد ، زمان مربوطه در همان حافظه ذخیره شده و زمان سنج به شمارش ادامه می دهد ، برای توقف ( Stop )تایمر ، کلید = را بفشارید . همچنین می توانید برای نگه داشتن (Pause) زمان ON/C را بفشارید ، با این کار با فشردن مجدد ON/C تایمر به شمارش زمان ادامه می دهد.


برای مشاهده پروژه اینجا کلیک نمایید.