در این پست پروژه راه اندازی استپر موتور (استپ موتور) به وسیله AVR را برای دانلود قرار داده ام.

به وسیله این پروژه می توانید یک استپر موتور را راه اندازی کنید و سرعت و جهت چرخش آن را تعیین کنید.

زبان برنامه نویسی این پروژه بیسیک می باشد و به وسیله Bascom نوشته شده است.

 

فایل های موجود در این پروژه :

۱- فایل بسکام (Bascom)

۲- فایل شبیه سازی پرتئوس (Proteus)

پروژه راه اندازی استپر موتور به وسیله AVR


Tags: