در این پست برنامه اسکن کیپد (Keypad) را برای دانلود قرار داده ام که به وسیله آن می توانید یک کی پد ۴X4 را اسکن نمایید.

 

پروژه اسکن کی پد (Keypad) در بسکام