در این پست پروژه ساعت و تقویم دیجیتال بر روی AVR را برای دانلود قرار داده ام.

این پروژه قابلیت تنظیم ساعت و تاریخ را دارا می باشد.

زبان پروژه بیسیک و به وسیله بسکام نوشته شده است

فایل های موجود در پروژه ساعت و تقویم دیجیتال بر روی AVR :

۱- برنامه نویسی بسکام

۲- شبیه سازی پرتئوس

 پروژه ساعت و تقویم دیجیتال با AVR بر روی LCD