در این پست پروژه ساعت دیجیتال با ثانیه شمار LED با بسکام را برای دانلود قرار داده ام.

زبان این پروژه بیسیک و با بسکام نوشته شده است.

فایل های موجود در این پروژه:

۱- فایل شبیه سازی پرتئوس

۲- فایل برنامه نویسی بسکام


پروژه ساعت دیجیتال با ثانیه شمار LED با بسکام