در این پست پروژه دیکد کردن کدهای وارد شده از طریق keypad بر روی LCD را برای دانلود قرار داده ام.

در این پروژه ابتدا کد ۴ از طریق کی پد به میکرو داده می شود و به صورت * بر روی LCD نمایش داده می شود و پس از اینکه ۴ رقم کد وارد شد ، ۴ رقم اصلی نمایش داده می شود.

زبان برنامه نویسی این پروژه بیسیک می باشد و با بسکام نوشته شده است.

فایل های موجود در پروژه دیکد کردن کدهای وارد شده از طریق keypad بر روی LCD :

فایل بسکام

فایل شبیه سازی پرتئوس

پروژه دیکد کردن کدهای وارد شده از طریق keypad بر روی LCD