مدار تمام جمع کننده تمام تفریق گر 8 بیتی

در این پروژه مدار تمام جمع کننده و تمام تفریق کننده ۸ بیتی پیاده سازی شده است ، که یک بیت در گوشه بالا سمت راست مدار برای مشخص نمودن عملیات جمع یا تفریق وجود دارد. با یک کردن این بیت ، مدار جمع کننده و با صفر کردن این بیت مدار به تمام تفریق کننده تبدیل می شود. چهار ورودی نیز به نام های A0,A1 و B0,B1 در مدار وجود دارد که A1 بایت پرارزش و A0 بایت کم ارزش عدد A و B1 بایت پرارزش و B0 بایت کم ارزش عدد B می باشد. حاصل عملیات بر روی سون سگمنت ها نمایش داده می شود در صورت یک بودن بیت مشخص کننده عملیات ، حاصل A+B بر روی سون سگمنت ها نمایش داده می شود و در صورت صفر بودن بیت مورد نظر حاصل A-B  بر روی سون سگمنت ها نمایش داده می شود.

در این پروژه از ۲ آی سی تمام جمع کننده ۴ بیتی CD4008 ( دیتاشیت CD4008 را می توانید از اینحا دانلود کنید ) و تعدادی گیت XOR برای تبدیل تفریق به جمع استفاده شده است. از این پروژه می توانید به سادگی برای ساخت یک جمع کننده / تفریق کننده کامل ۸ بیتی بوسیله ی سون سگمنت استفاده نمایید. برای نمایش حاصل جمع یا تفریق بر روی سون سگمنت در این پروژه به درایور سون سگمنت نیازی ندارید و می توانید جمع کننده ها را مستقیما به سون سگمنت وصل نمایید. البته باید Fan Out جمع کننده را در نظر بگیرید و در صورت نیاز از ترانزیستور یا درایور های تقویت جریان استفاده نمایید.


برای مشاهده پروژه مدار تمام جمع کننده و تمام تفریق کننده ۸ بیتی اینجا کلیک نمایید.