در این پست پروژه دماسنج با سنسور DS1621 بر روی ۷Segment برای دانلود قرار دادم ، این پروژه با استفاده از بسکام نوشته شده و فایل بسکام نیز در ادامه همین پست موجود است. دو فایل بسکام مربوط به سانتیگراد و فارنهایت بصورت جداگانه موجود است که شما می توانید بر حسب نیاز از هر کدام استفاده نمایید.