همانطور که می دانید LCD ها دارای انواع مختلفی از کنترل کننده ها می باشند (ks108 ، T6963C و …)

ما در این پست درباره ی فارسی نویسی در T6963C توضیح خواهیم داد:

برای فارسی نویسی روی LCD های مبتنی بر کنترل کننده T6963C می توان به دو روش ارتباط مستقیم با T6963C و یا ساخت فونت بصورت نقطه به نقطه و با استفاده از دستور Pset عمل کرد. در این تاپیک از روش دوم برای ایجاد فونت های فارسی ۸×۸ روی LCD استفاده شده است.
به این منظور یک روال به شکل زیر تعریف شده که با استفاده از آن می توان در مختصات دلخواه، فونت مورد نظر را نمایش داد:


آموزش AVR :چگونه بر روی LCD گرافیکی فارسی بنویسیم؟Tags: