در این پست پروژه محافظ برق شهری با AVR را برای دانلود قرار داده ام ، زبان پروژه بیسیک می باشد و به وسیله بسکام نوشته شده است.

وقتی مدار روشن می شود اگر برق در محدوده ۱۷۰ تا ۲۵۰ ولت باشد بعد از ۳۰ ثانیه تاخیر خروجی را فعال می کند.وقتی برق قطع می شود برای وصل مجدد باید این بار در محدوده ۱۸۰ تا ۲۴۵ ولت باشد تا مدار ورودی ۲۲۰ را به خروجی منتقل کند. برای هشدار و نمایش وضعیت دستگاه به غیر از LCD از ۳تا LED و یه بیرز استفاده شده است.


برای مشاهده پروژه محافظ برق شهری با AVR به زبان بیسیک اینجا کلیک نمایید.