پروژه دماسنج با سنسور lm35

در این پروژه با استفاده از ATMEGA16 ، ۷Segment و سنسور دمای LM35 ، دماسنجی طراحی شده که دمای محیط را با دقت ۰٫۵ درجه سانتی گراد روی ۴ سون سگمنت مالتی پلکس کاتد مشترک نمایش می دهد. سنسور دمای LM35 یک سنسور دقیق دما است که نیازی به کالیبراسیون ندارد. این سنسور می تواند دما را با دقت ۰٫۲ درجه سانتی گراد اندازی گیری نماید ، اما در این پروژه ، دما با دقت ۰٫۵ درجه سانتی گراد خوانده و نمایش داده می شود که در صورت نیاز به دقت بیشتر با کمی تغییرات در کد برنامه می توانید دقت را افزایش دهید.