در این پست دیتاشیت آی سی LS7447 را برای دانلود قرار داده ام . این آی سی یک مبدل BCD به سون سگمنت می باشد که کدهای BCD را به سون سگمنت دیکد می کند.