در این پست دیتاشیت آی سی آپ امپ (LM741) را برای دانلود قرار داده ام . این آی سی یک تقویت کننده عملیاتی (آپ امپ) می باشد که در مدار های مختلف که نیاز به تقویت دارند مورد استفاده قرار می گیرد.